Ερωτηματολόγιο ΠοδηλΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητας προς υποψηφίους περιφερειάρχες Αττικής

Ερωτήσεις

Θα εκτιμηθούν οι σαφείς και ξεκάθαρες δεσμεύσεις. Στις ερωτήσεις που έχουν επιλογές Ναί/Όχι, υπάρχει επίσης η επιλογή "Άλλο" ή "Other" στην οποία μπορείτε να γράψετε την απάντησή σας με μια σύντομη διευκρίνηση (μιας γραμμής).

Αναγνωρίζετε την σημασία της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας;

Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Πολύ λίγο Καθόλου
για την δημόσια υγεία
για την μείωση της ρύπανσης και την ηχορύπανσης
για την ποιότητα ζωής στην πόλη
για την οικονομία
για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Δεσμεύεστε να προωθήσετε την Βιώσιμη Κινητικότητα (περπάτημα, ποδήλατο, ΜΜΜ) στην Αττική;

Προτίθεστε να αφαιρέσετε οδικό χώρο από το αυτοκίνητο για την κατασκευή δικτύου ποδηλατόδρομων και άλλων υποδομών για το ποδήλατο;

Δεσμεύεστε να δημιουργήσετε στην Περιφέρεια ειδικό τμήμα για την προώθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας;

Πιστεύετε ότι η Αττική μπορεί να γίνει περισσότερο φιλική προς το ποδήλατο;

Πιστεύετε ότι η Αττική, με τις κατάλληλες πολιτικές, μπορεί να αποκτήσει ένα σεβαστό ποσοστό ποδηλατικών μετακινήσεων;

Θα συνεργαστείτε με τις οργανώσεις των αστικών ποδηλατών για την χάραξη και την εφαρμογή μιας στρατηγικής για την προώθηση της ποδηλατικής μετακίνησης;

Μητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδρομών

Θα προωθήσετε τον τελικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των προβλέψεων του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής (ΡΣΑ, Νόμος 4277/2014) για το ποδήλατο;

Δεσμεύεστε να υλοποιήσετε τον ποδηλατόδρομο του Βόρειου Άξονα (Γκάζι - Κηφισιά);

Tοπικά δίκτυα ποδηλατοδρόμων

Θα προωθήσετε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση υποδομών ποδηλατικής μετακίνησης κατά προτεραιότητα σε όσες διαδρομές υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση και παράλληλα οι συνθήκες το επιτρέπουν;

Δευτερεύοντα μέτρα για την προώθηση του ποδηλάτου

Θα υλοποιήσετε και άλλα προγράμματα για την προώθηση του ποδηλάτου;

Δεσμεύεστε να βελτιώσετε τις επιδόσεις της Αττικής στον αγώνα για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής;

Το πρόγραμμά σας

Αναφέρετε όσο πιο συνοπτικά μπορείτε τον σχεδιασμό και το πρόγραμμά σας που αφορά την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα και συγκεκριμένα την χρήση του ποδηλάτου ως μέσο μετακίνησης, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχετε διαμορφώσει με τις υπόλοιπες απαντήσεις σας.


ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα - 2019