Υποψήφιοι Περιφερειάρχες 2019

Υποψήφιος
Γιάννης Πρωτούλης
Γιάννης Σγουρός
Γιώργος Πατούλης
Θάνος Τζήμερος
Κώστας Τουλγαρίδης
Μαριάννα Τσίχλη
Νίκος Παπαδάκης
Ρένα Δούρου

ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα - 2019