Ερωτηματολόγια Εκλογών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2019

H «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα» έχει συντάξει δύο ερωτηματολόγια για τους υποψήφιους Δημάρχους και Περιφερειάρχες Αττικής.

Ερωτηματολόγιο προς υποψήφιους Δημάρχους:

Ερωτηματολόγιο προς υποψήφιους Περιφερειάρχες:


ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα - 2019